Privacy policies

[RO] POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Please scroll down for English version!

Politica de confidențialitate are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA SIBIU (organizatorul FITS), cu sediul în Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr. 2, jud. Sibiu, email: secretariat@sibfest.ro, (denumite în continuare în mod colectiv „organizatorul”), in calitate de detinatori ai site-ului www.sibfest.ro (denumit în continuare “Site-ul”).

Această politică de confidențialitate se referă la datele personale ale furnizorilor, partenerilor noștri de afaceri, vizitatorilor Site-ului, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și parteneri și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail, formularul de contact, concursuri, prin utilizarea Site-ului sau a altor contacte off-line. Această politică de confidențialitate descrie:

● Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;

● Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;

● Motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

● Durata procesării acestor date;

● Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

● Cui îi putem dezvălui datele cu caracter personal.


CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL; SCOPURI ȘI MOTIVE PENTRU PRELUCRARE

În contextul interacțiunii cu organizatorul, dumneavoastră, ca persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le colectăm. Vă informăm că folosim datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului nostru

Scopurile prelucrării sunt:

- Comunicarea cu dvs.

Este posibil sa ne solicitați asistență sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, articolele postate pe Site precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. Scopul prelucrării, în acest caz, este analizarea cererilor dvs. și oferirea de răspunsuri la acestea.

- Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării produselor și serviciilor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale.

- Trimiterea de newslettere

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre evenimentele, conferințele, concursurile și/sau promoțiile organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere uri în viitor, apăsând “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să ne scrieți la secretariat@sibfest.ro.

- Concursuri și tombole

În situația în care vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, procesăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Ne bazăm în acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

- Pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului.

Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Utilizăm tehnologia cookie pe Site-ul nostru, ceea ce ne permite să ușurăm experiența dvs. de navigare, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea Site-ului nostru web. De asemenea, folosim Google Analytics pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii Site-ului.

- Rambursarea contravalorii biletelor achiziționate la evenimentele noastre

În situația în care solicitați rambursarea contravalorii unui bilet achiziționat la un eveniment organizat de noi, prelucrăm datele cu caracter personal menționate în formularul de retur. În acest caz, temeiul prelucrării îl constituie acordul dvs., respectiv îndeplinirea unei solicitări venite din partea dvs.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt:

* Dacă va înregistrați pe Site pentru a primi newslettere din partea noastră – datele pe care le prelucrăm sunt: adresa de e-mail.

* Dacă participați la concursuri sau tombole – datele pe care le prelucrăm sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul și adresa dvs. (în acest ultim caz, doar dacă este cazul - de ex. pentru livrarea premiilor). În cazul în care doriți să vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, va trebui să completați un formular în baza căruia ne furnizați informațiile prevăzute mai sus.

* Dacă completați formularul de retur datele pe care le prelucrăm sunt: adresa de e-mail, nume și prenume, IBAN și titular cont, semnătura.

* Dacă vă prezentați la sediul nostru pentru a lua legătura cu reprezentanții noștri – în această situație datele pe care le prelucrăm pot fi: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul și imaginea dvs.

2. Dacă sunteți partener de afaceri sau furnizor al organizatorului

Scopurile prelucrării sunt:

- Întreținerea relației noastre contractuale cu dvs.

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația noastră contractuală cu dvs. Ne bazăm în acest caz pe executarea contractului ca temei al procesării.

- Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relația noastră contractuală. Ne bazăm în acest caz și pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

- Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe îndeplinirea unei obligații legale, dacă este cazul. În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

- Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa dvs., datele bancare, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

3. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri al organizatorului

Scopurile prelucrării sunt:

- Întreținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a întreține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri (inclusiv un furnizor). În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

- Comunicarea cu dvs.

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice aspecte relevante legate de relația de parteneriat. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

- Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor și al produselor noastre, având ca temei îndeplinirea unei obligații legale.

-Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, adresa, precum și alte date cu caracter personal furnizate către organizator, de obicei de către dvs., dacă este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul de afaceri.

4. Dacă aplicați pentru un job:

Folosim datele cu caracter personal conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul organizatorului. Ne întemeiem în acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii și executării unui contract.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, datele cu caracter personal incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza direct.

Odată ce poziția s-a ocupat, distrugem toate CV-urile primite, în termen de maxim 45 de zile de la data ocupării poziției.


PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., organizatorul vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal de care avem nevoie în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea.

Dacă furnizați organizatorului datele cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire modalitatea în care organizatorul intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această Politică de Confidențialitate.


DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

a. dacă este necesar, transfera datele dvs., prin divulgarea sau furnizarea accesului la distanță, numai prin aplicații securizate, unor terțe părți, cum ar fi partenerii comerciali ai organizatorului, care acționează în calitate de procesatori de date pentru și în numele organizatorului (de exemplu, pentru hosting, IT, servicii de contabilitate, servicii de procesare a plăților, consilieri juridici și financiari, furnizori sau prestatori de servicii care oferă asistență la expediere), cu care organizatorul a încheiat acordurile contractuale necesare, cerute de reglementările UE și de reglementările naționale. Vom transfera datele unor terțe părți exclusiv în măsura necesară pentru a servi scopurile de procesare aplicabile pentru care datele dvs. sunt colectate și prelucrate.

b. dezvălui datele pentru a ne conforma legii sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. Organizatorul ar putea, de asemenea, să împărtășească informațiile cu bună-credință în cazul în care considerăm că este necesar să prevenim sau să gestionăm fraude sau să protejăm organizatorul.

c. dacă este necesar, să dezvăluie date cu caracter personal relevante autorităților competente, în contextul furnizării serviciilor pe care le-ați solicitat de la noi.


VE GLOBAL ROMANIA LIMITED

DURATA PROCESĂRII

Intenționăm să păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe durata contractului încheiat cu dvs., precum și după aceea, în conformitate cu politicile noastre interne și cu obligațiile legale care ne revin. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, astfel de date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate sau orice alte perioade mai lungi impuse de lege, de un regulament de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice.

Imediat după încheierea perioadei de arhivare aplicabile, datele vor fi:

● șterse sau distruse în siguranță;

sau

● transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau prin regulamentul privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi șterse imediat dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de newsletter.


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

● dreptul de accesare  – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

● dreptul de rectificare – vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte care vă privesc, având astfel dreptul să obțineți completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

● dreptul de ștergere / „dreptul de a fi uitat” – vă permite să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul atunci când prelucrarea avea ca temei consimțământul dvs. sau datele au fost prelucrate ilegal etc.);

● dreptul de restricționare – vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);

● dreptul de a vă opune – vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale, în condițiile și limitele stabilite de lege;

● dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele personale referitoare la dvs., cele pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau să transmiteți aceste date unui alt controlor de date.

Suntem bucuroși să asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de operator de date, o solicitare scrisă la organizator, cu sediul în Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr. 2, jud. Sibiu, email: secretariat@sibfest.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal.

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.


SECURITATE

Ca parte a administrării Site-ului nostru, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționării sau accesului, manipulării intenționate sau accidentale, accesului terților, ștergerii și modificării.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.


MODIFICĂRI

Această politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu 1 mai 2021. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificări pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm și dacă este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare în termen de 2 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

Dacă, în orice moment, decidem să folosim datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea declarată în momentul colectării lor, vă vom notifica prin e-mail. Veți avea posibilitatea de a alege dacă putem sau nu să vă folosim datele în acest mod diferit. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate conform căreia datele au fost colectate.


ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai în cazul acestui Site, astfel încât, atunci când vă conectați la alte site-uri web, trebuie să citiți propriile politici de confidențialitate.


INFORMAȚII DE CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la modul în care procesăm informațiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în conformitate cu această politică, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă, folosind următoarele date de contact secretariat@sibfest.ro:

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea în scris.[EN] PRIVACY POLICY

This confidentiality policy aims to provide information regarding the collection, use, and disclosure of personal data to third parties by the “RADU STANCA” NATIONAL THEATRE (organizer of FITS), based in Sibiu, Bb. Corneliu Coposu, nr. 2, jud. Sibiu, e-mail: secretariat@sibfest.ro, (hereinafter collectively referred to as “the Organiser”), as owner of the website www.sibfest.ro (hereinafter referred to as “the Website”).

Your confidentiality is important to us. Therefore, we strive to process your personal data according to the principles set out in the laws regarding the protection of personal data applicable in Romania, including the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“GDPR”). Personal data is any data about an identified or identifiable natural person, while an identifiable person is a person that can be identified directly or indirectly, especially by reference to an identification number or one or several physical, psychological, mental factors, or to economic, cultural, or social culture.

This confidentiality policy refers to the personal data of our providers, our business partners, of the website visitors, of other persons who contact and visit us and their representatives, potential collaborators and partners, and applies to the data collected through the website, as well as to all the other personal data collected via e-mail, the contact form, competitions, by using the website or by other offline contacts. This confidentiality policy describes:

● The categories of personal data we collect and process,

● The purposes for which we collect and use your personal data,

● The reasons why we process to these ends,

● The duration of the processing of this data,

● Your rights as visitors and how to exercise them,

● To whom we may disclose your personal data.


CATEGORIES OF PERSONAL DATA; PROCESSING PURPOSES AND REASONS

In the context of your interaction with the organizer, you, as a natural person, may be the object of the processing of the personal data we collect. We hereby inform you that we use your personal data in the cases below.

1. For website visitors

The purposes of the processing are:

- To communicate with you.

It is possible that you may ask for assistance or send us comments, suggestions or questions about our website, the articles posted on the Website and the processing or your personal data. In this case, we use your contact data to communicate to you about your requests. In this case, the purpose of the processing is to analyse your requests and offer answers thereto.

- Data processing as a legal requirement

We may process some of your data in the context of providing the products and the services based on legal requirements (for example, the requirement to observe tax rules). In this case, the grounds for processing is the fulfilment of a legal obligation.

- Sending newsletters

We may also use your contact data to send you specialized electronic newsletters about the events, the conferences, the competitions and/or the promotions we organize, but only if you subscribed and thus granted your express consent for such processing. You may withdraw you consent at any moment and opt out of the newsletter in the future by clicking “Unsubscribe” when receiving such e-mail or by contacting us at secretariat@sibfest.ro. - Competitions and raffles

Should you register to the competitions and/or the raffles organized by us, we will process the personal data provided to us by registering. In this case, we rely on your consent to take part in these events organized by us.

- To monitor website traffic and improve content

In this data processing activity, we rely on our legitimate interest to ensure the proper functioning of our website, as well as its improvement.

The categories of data processed in this context are the time and date when you access the website and the IP address used to access our website.

On our website, we use cookies, which allow us to ease your navigation experience, for statistical purposes and to improve our website. Moreover, we use Google Analytics to analyse the data collected from website users.

- Refunding tickets to our events

Should you request for a refund of a ticket to an event organised by us, we process the personal data mentioned under the refund form available at [——]. In this case, the grounds for processing is your consent, i.e. the fulfilment of a request submitted by you.

The categories of data processed in the context of our relationship with you are set out below:

*When you register on the website to receive our newsletters, we process the following data: e-mail address.

When you take part in competitions or raffles, we process the following data: your name, your e-mail address:, your telephone number, and your address. (In this latter case, only if necessary, for instance, to deliver your prizes.)

To register to our competitions and/or raffles, you have to fill in a form providing the above-mentioned data.

-When you fill in the refund form, we process the following data: e-mail address, first and last name, IBAN and account holder name, signature.

When you come to our office to talk to our representatives, we may process the following data: your name, e-mail address, telephone number, and your image.

2. For the organizer’s business partners or providers

The purposes of the processing are set out below:

- Maintaining our contractual relation

We use your relevant personal data to maintain our contractual relationship with you. In this case, we rely on contract performance as grounds for processing.

- Communicating to you

We use your personal data to communicate to you about any relevant aspects related to our contractual relationship. In this case, we also rely on the fulfilment of our contract as grounds for processing.

- Processing data as a legal requirement

We may process some of your data in the context of providing the services based on the fulfilment of a legal requirement, if the case may be. In this case, the grounds for processing is the fulfilment of a legal obligation.

- The categories of data processed in the context of our relationship with you are: your name, e-mail address, telephone number, address, bank details, and any other personal data that you may provide to us directly.

3. If you are a representative, contact, employee, or any other collaborator of an organizer’s business partner

- The purposes of the processing are set out below:

Maintaining our contractual relationship with our business partner

We use your relevant personal data to maintain the contractual relationship with our business partner (including a provider). In this case, we rely on the legitimate interest to ensure that the contractual relationship is properly managed. - Communicating to you

We use your personal data to communicate to you about any relevant aspects related to our partnership. In this case, we rely on the legitimate interest to ensure that the contractual relationship is properly managed.

-Processing data as a legal requirement

- We may process some of your data in the context of providing our services and products, on the grounds of fulfilling a legal obligation.

The following categories of data are processed in this context: name, position, e-mail address, telephone number, address, and any other personal data provided to the organizer, usually by you, if necessary to fulfil the above-mentioned purposes.

In all cases, the data is provided either directly by you, or by the business partner.

4. When you apply for a job

We use the personal data in the CVs we receive in order to evaluate if the applicants qualify for a position with the organizer. In this case, the grounds are related to fulfilling the necessary steps to conclude and perform a contract. The categories of data processed in the context of our relationship to you are: your name, e-mail address, telephone number, address, the personal data included in the CVs, details about education and training, professional qualifications, and any other personal data that you may provide to us directly. Once the position is filled, we destroy all the CVs received within 45 days from the date when the position was filled.


MAKING PERSONAL DATA AVAILABLE

When the data is requested directly from you, the organizer asks that you provide all the categories of personal data we need for the above-mentioned purposes, as otherwise we are unable to unfold our activity. When you provide other natural persons’ personal data to us, before such disclosure, please inform them of how the organizer intends to process their personal data, as per this Confidentiality Policy.


DISCLOSING PERSONAL DATA

Although we normally do not disclose your personal data to third parties, we may:

a. if necessary, transfer your data, by disclosure or providing remote access, only via secure applications, to certain third parties, such as the organizer’s commercial partners, who act as data processors for and on behalf of the organizer (for example, for hosting, IT, accounting services, payment processing services, legal and financial advisors, shipping assistance service suppliers of providers), with which the organizer concluded the necessary contractual agreements, in accordance with EU and national regulations. We will transfer the data to third parties only to the necessary extent so as to serve the applicable processing purposes for which your data is collected and processed.

b. disclose the data to comply with the law or in response to a request made by a court or any other legal authority, such as a warrant or a subpoena. The organizer may also share the data in good faith if we deem it necessary to prevent or to manage frauds or to protect the organizer.

c. if necessary, disclose relevant personal data to the competent authorities, in the context of providing the services you requested from us.


VE GLOBAL ROMANIA LIMITED

DURATION OF PROCESSING

We intend to keep hold of your personal data throughout and after the duration of the contract concluded with you, in accordance with our internal policies and legal obligations. Should the data not be collected in the context of such an agreement, such data will be kept for as long as necessary to fulfil the purpose of the expected data collection or for any other longer periods required by law, by a regulation on record-keeping or by public authorities.

Immediately after the end of the applicable archiving period, the data will be:

● safely deleted or destroyed;

or

● transferred into an archive (except if forbidden by law or by the regulation on record-keeping).

The personal data collected and used to subscribe to our newsletter will be deleted immediately if you opt out of our newsletter.


YOUR RIGHTS

As a data subject, GDPR confers you a series of rights, including:

● right to access – allows you to obtain a confirmation that your personal data is processed by us and, if so, the relevant details of such processing actions,

● right to rectification – allows you to obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning you, thus having the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement,

● right to erasure/“right to be forgotten” – allows you to obtain the erasure of your personal data in certain situations (for example, if the data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or you withheld your consent if the processing was grounded on your consent or your data was processed illegally, etc.),

● right to restriction – allows you to obtain from us the restriction of the processing of your personal data in certain situations (for instance, when you contest the accuracy of the personal data, for a period enabling us to verify the accuracy of such personal data),

● right to object – grants you the right to object to the further processing of your personal data, under the conditions and limits of the law,

● right to data portability – allows you to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to transmit that data to another controller.

We are happy to ensure the exercise of these rights.

You may exercise your above-mentioned rights freely and at any given moment and find out more about these rights by submitting to us, as data controller, a written request addressed to the organizer based in Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr. 2, jud. Sibiu, e-mail: secretariat@sibfest.ro.

Moreover, you are entitled to submit a complaint to the National Supervisory Authority for Personal Data Processing.

Should you think that your personal data was provided without your consent, you are encouraged to get in touch immediately. We undertake to always treat your request very carefully and to answer your questions as rapidly as possible.


SECURITY

In the context of managing our Website, we have taken technical and organizational measures to ensure an appropriate level of security considering the risks posed by processing, especially arising from the improper use or the destruction, loss, alteration, disclosure, purchasing, or access, intentional or accidental handling, third party access, deletion, or modification.

You will be notified about a data security breach in a reasonable interval of time after the discovery of such a breach, except for the case when a competent clerk determines that such notification would hinder a criminal investigation or would harm national security. In this case, the notification will be delayed according to the instructions of the competent clerk. We will promptly answer your request about such a data security breach.


MODIFICATIONS

This confidentiality policy takes effect starting 1 May 2021. This confidentiality policy may be updated.

When we do so, we will post the changes on our website so that you may always access detailed information about the data we collect, how and in what circumstances we use and, if the case may be, disclose it. Such modifications, whether substantive or otherwise, will come into effect within 2 days from the publication of the new version on our website.

Should we, at any time, decide to use the personal data in a way other than as stated at collection, we will notify you via e-mail. You will be able to choose whether we can or cannot use the data in the different way. Otherwise, if possible, we will use the data according to the Confidentiality Policy based on which the data was collected.


OTHER WEBSITES

Our website includes links to other websites. This confidentiality policy refers exclusively to this Website, so that, when you connect to other websites, you must read their own confidentiality policies.


CONTACT DETAILS

Should you have other questions on how we use your personal data, or should you wish to exercise any of your rights according to this policy, please send us a written request at secretariat@sibfest.ro. We will make sure to take the proper measures to answer your request without undue delay and anyhow within 30 (thirty) days from receiving your request. If possible, the information will be provided electronically, unless you expressly request for it to be sent in writing.